2009/07/09

lament of the compulsive masturbator

Vi er vel kommet fram til at den schizofrene tilstand er en strategi som et menneske har har satt seg i for å kunne eksistere i en situasjon det egetlig er umulig å leve i.

Slik som verden utvikler seg, er det grunn til å anta at denne såkalte sygdom, denne tilstand, vil bli mer og mer alminnelig. Grunnene til til ungdomssløvsinn og ungdomsopprør er ofte identiske: Nemlig en mangelfullt utviklet evne til å tolerere løgnene og dobbeltmoralen.

Denne sykelige trang til ærlighet, sannhet og rettferdighet går for de fleste av oss over av seg selv, og vil følgelig ikke ha behov for noen behandling


Fra «Adjø Solidaritet» (1985) av Svend Wam og Petter Vennerød

No comments:

Post a Comment

Search This Blog